Werving personeel vaccinatiecentrum

Vacatures

Hieronder vind je alle openstaande vacatures/functies voor de vaccinatiecentra Lommel/Peer. Meer info over de functie en voorwaarden kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Op dit moment beschikken we over voldoende helpende handen om de personeelsbezetting voor de functies van onthaal en administratie, steward en vaccinator/medische administratie/voorbereider vaccin in de vaccinatiecentra te organiseren. Je kan je nog steeds kandidaat stellen voor één van deze functies, maar sollicitaties na 31 maart 2021 worden op een reservelijst gezet. We informeren of contacteren mensen van de reservelijst pas indien er een nieuwe personeelsbehoefte is. 

Aanmeldingen voor de functie arts (via de google-link) en farmaceutisch verantwoordelijke worden nog wel verder opgevolgd.

Beschik je over een CV dan kan je deze opladen onder het tabblad mijn gegevens - documenten. 

Specifieke vereisten

Indien je je aanmeldt voor een specifieke functie gaan we er vanuit dat je in voldoende goede gezondheid verkeert om de functie uit te kunnen oefenen.

Voor  de medische functies (vaccineerder, voorbereider, arts, ...) zijn specifieke diplomavereisten van kracht.

Voor de functie vaccineerder - medische administratie en voorbereider vaccin vragen we je om je RIZIV nummer op te geven. Beschik je hier niet over dan dien je een copy van je geviseerd diploma op te laden onder het tabblad mijn gegevens - documenten zodat we kunnen nagaan of je voldoet aan de vooropgestelde vereisten.

LET OP: Voor de functie toezichthoudend arts is een ander recruteringskanaal van kracht. Zij kunnen zich aanmelding via deze link. 

 

Heb je vragen, neem gerust contact op met de cluster HRM van de vaccinatiecentra Noord-Limburg via het mailadres helpvaccineren@hvznl.be

Kijk zeker ook eens naar de FAQ die werd opgesteld voor de medewerkers.

 

Indien je je wenst kandidaat te stellen voor een openstaande vacature, dien je je eerst hier te registeren.
Na registratie dien je je hier aan te melden.Openstaande vacatures

Job Soort Plaats tewerkstelling Uiterste inschrijvingsdatum
Vrijwilliger - onthaal en administratie 31-12-2021 00:00:00meer info
Vrijwilliger - steward/toezichter/logistiek medewerker 31-12-2021 00:00:00meer info
Medisch personeel - vaccineerder/medische administratie/voorbereider vaccin 13-12-2021 00:00:00meer info
Vrijwilliger - steward EHBO 13-12-2021 00:00:00meer info
Medisch personeel - farmaceutisch verantwoordelijke 31-12-2021 00:00:00meer info