Werving personeel vaccinatiecentrum

Werken bij het vaccinatiecentrum

Voor de medewerkers van het vaccinatiecentrum werd een onthaalbrochure opgemaakt.

Deze kan je hier raadplegen:

Meer info over de vaccinatiecentra Noord-Limburg kan je terugvinden op de website: www.vaccinatie-noord-limburg.be  

De Vlaamse overheid heeft alle info over vaccinatie gebundeld op de website: www.laatjevaccineren.be

 

Op dit moment beschikken we over voldoende helpende handen om de personeelsbezetting voor de functies van onthaal en administratie, steward en vaccinator/medische administratie/voorbereider vaccin in de vaccinatiecentra te organiseren. Je kan je nog steeds kandidaat stellen voor één van deze functies, maar sollicitaties na 31 maart 2021 worden op een reservelijst gezet. We informeren of contacteren mensen van de reservelijst pas indien er een nieuwe personeelsbehoefte is. 

Aanmeldingen voor de functie arts (via de google-link) en farmaceutisch verantwoordelijke worden nog wel verder opgevolgd.